Zpracování daňových přiznání

Zpracování daňových přiznáníPokud volíte možnost vlastního zpracování účetnictví nebo daňové evidence nebo zkrátka si jen vedete evidenci příjmů a výdajů, máme pro Vás nabídku zpracování daňových přiznání. Nejenže Vám ušetříme Váš čas a nervy nad papírováním, ale také poradíme, jak zaplatit na daních co nejméně. 

Externí zpracování daňových přiznání na základě zaslaných podkladů

  • přiznání k DPH včetně všech zákonných příloh
  • přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně finančních výkazů a Přílohy k účetní závěrce
  • přiznání k dani z příjmu fyzických osob (OSVČ včetně přehledu na ZP a SP)
  • přiznání k dani silniční
  • přiznání k majetkovým daním (daň z nemovitosti, darovací a daň dědická)
  • ostatní přiznání dle individuálních potřeb

Při zpracování daňových přiznání využíváme také spolupráci s daňovým poradcem.

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od společnosti Účetnictví Horáček s.r.o.

  • v případě kalendářního roku – řádný termín 31.března, odložený termín 30.června
  • v případě hospodářského roku – celkem o 6 měsíců od jeho skončení

 

Ceník služby zpracování daňových přiznání.