Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidencePřenechte starosti s fakturami a především odvodu DPH z nich na nás. Všechny doklady, co od Vás dostaneme, ihned zaúčtujeme a zařadíme. DPH tedy je spolehlivě zadáno do pozdějšího Přiznání a faktura uklizená na svém místě, aby byla později kdykoliv k dispozici.

 

Možnost vedení daňové evidence mají podnikatelé,

 • uplatňující skutečné náklady na dosažení a zajištění příjmů
 • jejichž obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 25.000.000 Kč
 • kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku
 • kteří nemají povinnost vedení účetnictví na základě zvláštního právního předpisu

Pro vedení daňové evidence máme tyto možnosti

Jednoduchá evidence příjmů a výdajů

Pro podnikatele, kteří jsou neplátci DPH a nejsou si jisti výhodnosti paušálních nákladů. Jednoduchá evidence daňový příjmů a výdajů včetně zohlednění odpisů majetku, stravného a nákladů na auto. (v případě velkého množství dat vedení daňové evidence)

Jednoduchá evidence plátce DPH

Pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH a uplatňují paušální náklady v daňovém přiznání. Evidence podle §100 Zákona o dani z přidané hodnoty (235/2007 Sb.) pro účely sestavení přiznání k DPH.

Daňové evidence v programu PREMIER system

Pro podnikatele, kteří sledují skutečně příjmy a výdaje v podnikání a jsou plátci DPH (pro neplátce lze použít evidenci příjmů a výdajů).

 

Vedení daňové evidence zahrnuje

 • evidenci faktur vydaných a přijatých
 • evidence pokladních a bankovních dokladů
 • evidence ostatních dokladů
 • zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH včetně zákonných příloh (pokud jste plátci DPH)
 • zpracování roční uzávěrky daňové evidence
 • zpracování Přiznání k dani z příjmu fyzických osob s komentářem (vysvětlení jednotlivých řádků, výše daně, zálohy na následující období)
 • zpracování Přiznání k dani silniční s komentářem (výše daně, zálohy)
 • zpracování ostatních daňových přiznání.

 

Vedení daňové evidence přizpůsobíme Vašim požadavkům

 • finanční výstupy (sledování vybraných příjmů a výdajů)
 • saldokonto pohledávek a závazků

 

Ceník služby vedení daňové evidence.