Vedení účetnictví

Vedení účetnictvíV dnešní době se žádný podnikatel bez účetnictví neobejde. Nechte tuto nepříjemnou záležitost na nás!

Díky několikaletým zkušenostem s vedením účetnictví máme přehled, kdy a co se musí odevzdat finančnímu úřadu, jak moc co spěchá a na co se nesmí zapomenout.

 

Pro vedení účetnictví používáme komplexní informační a ekonomický software PREMIER system.

 

Vedení účetnictví zahrnuje

 • zaúčtování a evidenci faktur vydaných a přijatých
 • zaúčtování pokladních a bankovních dokladů
 • zaúčtování ostatních dokladů
 • zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH včetně zákonných příloh (pokud jste plátci DPH)
 • zpracování roční účetnictví závěrky s inventarizací účtů
 • zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických osob s komentářem (vysvětlení jednotlivých řádků, výše daně, zálohy na následující období)
 • zpracování Přiznání k dani silniční s komentářem (výše daně, zálohy)
 • zpracování ostatních daňových přiznání

Vedení účetnictví přizpůsobíme Vašim požadavkům

 • finanční reporty (sledování vybraných nákladů a výnosů)
 • saldokonto pohledávek a závazků
 • členění nákladů a výnosů dle středisek, zakázek (jednotlivě, společně)
 • měsíční, čtvrtletní, pololetní mimořádná účetní závěrka s inventarizací účtů

Zastupování na úřadech na základě udělené plné moci

Můžeme Vás zastupovat na úřadech státní správy na základě udělené plné moci. Zastupování je možné v rozsahu:

 • generální plná moc – k neomezenému jednání před daným úřadem
 • plná moc jen k některým úkonům – např. jen k podávání přiznání, přehledů na ČSSZ a ZP apod.

V případě udělení plné moci společnosti Účetnictví Horáček s.r.o. máte automatický odklad ke zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob.

 • v případě kalendářního roku – řádný termín 31. března, odložený termín 30. června
 • v případě hospodářského roku – celkem o 6 měsíců od jeho skončení

Povinnost vedení účetnictví mají (§1 odst. 2 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.)

 • právnické osoby
 • zahraniční osoby pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
 • organizační složky státu
 • podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříků
 • podnikatelé, pokud jejich obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25.000.000 Kč poznámka
 • podnikatelé, pokud vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • podnikatelé, kteří jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity a jeden z účastníků sdružení má povinnost vedení účetnictví
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

Pro uvedený účel se do obratu započítává

 • příjmy za zdanitelná plnění včetně přijatých záloh a příjmů za zdanitelná plnění minulých let (podléhající dani z příjmu)
 • zdanitelná plnění osvobozená od DPH
 • DPH, pokud nejsme plátci DPH

 

Ceník služby vedení účetnictví.