Daňový kalendář

Vyberte měsíc
Vyberte rok

ikona daňový kalendář
za 3 dny 

daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)


ikona daňový kalendář
za 3 dny 

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


ikona daňový kalendář
za 3 dny 

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020


ikona daňový kalendář
za 11 dnů 

spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)


ikona daňový kalendář
za 17 dnů 

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň