Daňový kalendář

Vyberte měsíc
Vyberte rok

ikona daňový kalendář
za 4 dny 

daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH


ikona daňový kalendář
za 4 dny 

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


ikona daňový kalendář
za 6 dnů 

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023


ikona daňový kalendář
za 6 dnů 

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023


ikona daňový kalendář
za 14 dnů 

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)