Kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznání

Kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznáníVaše účetnictví po Vás zkontrolujeme! Účetnictví zpracovává v průběhu roku Vaše účetní v libovolném programu a my pak zpracovaná data na konci zkontrolujeme, případné chyby opravíme a nejasnosti s Vámi zkonzultujeme.

Kontrolu lze provést na základě zaslaných dat emailem nebo fyzicky u Vás v kanceláři.

Kontrola účetní závěrky zahrnuje

  • zběžnou kontrolu účetního deníku (pouze data v Excelu)
  • kontrolu inventarizací jednotlivých účtů
  • kontrolu zůstatků nákladových a výnosových účtů
  • vyžádání dodatečných informací
  • zaslání chyb k opravě
  • finální kontrolu inventarizací rozvahových účtů

Následně Vám zpracujeme Přiznání k dani z příjmu právnických osob, finanční výkazy a Přílohu k účetní závěrce. V komentáři Vám uvedeme vysvětlení jednotlivých řádků, doplatek daně a výši záloh na další období.

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od společnosti Účetnictví Horáček s.r.o.

  • v případě kalendářního roku — řádný termín 31. března, odložený termín 30. června
  • v případě hospodářského roku — celkem o 6 měsíců od jeho skončení

 

Ceník služby kontrola účetní závěrky  a zpracování daňového přiznání.