Zastupování na úřadech na základě udělené plné moci

Zastupování na úřadech

Naskakuje Vám husí kůže při pomyšlení na nekonečné fronty na úřadech, nehledě na dodržení úředních hodin či hledání místa na zaparkování? Vše můžeme vyřídit za Vás! 

Zastupování je možné v rozsahu

  • generální plná moc – k neomezenému jednání před daným úřadem,
  • plná moc jen k některým úkonům – např.: podání přiznání k DPH, vyřízení kontroly na FÚ, podání přehledů na ČSSZ a ZP apod.

Zastupovat Vás můžeme na různých úřadech

  • Finanční úřad
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovny
  • Živnostenský úřad
  • Úřad práce
  • Inspektorát práce
  • Český statistický úřad
  • Rejstříkový soud a další