Archiv

Zastupování na úřadech na základě udělené plné moci

Zastupování na úřadech

Naskakuje Vám husí kůže při pomyšlení na nekonečné fronty na úřadech, nehledě na dodržení úředních hodin či hledání místa na zaparkování? Vše můžeme vyřídit za Vás! 

Zastupování je možné v rozsahu

 • generální plná moc – k neomezenému jednání před daným úřadem,
 • plná moc jen k některým úkonům – např.: podání přiznání k DPH, vyřízení kontroly na FÚ, podání přehledů na ČSSZ a ZP apod.

Zastupovat Vás můžeme na různých úřadech

 • Finanční úřad
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny
 • Živnostenský úřad
 • Úřad práce
 • Inspektorát práce
 • Český statistický úřad
 • Rejstříkový soud a další

 

Daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcem

Daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcemMáte nápad, v čem byste mohli podnikat, případně se Vám v hlavě rodí nějaký nový projekt? Seznámíme se, co nejlépe, s Vaší situací a díky dlouholeté praxi a přehledu v oblasti daní Vám dle nejlepšího uvážení navrhneme optimální řešení. V této problematice je samozřejmostí zastupování před úřady a komunikace s ostatními subjekty.

 • komplexní poradenství
 • daňová optimalizace právnických osob
 • daňová optimalizace fyzických osob
 • daňová optimalizace mzdových nákladů
 • posuzování daňových dopadů různých ekonomických jevů
 • řešení sporu s finančním úřadem
 • poradenství dle individuálních potřeb

 

Ceník služby daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcem,

Zpracování daňových přiznání

Zpracování daňových přiznáníPokud volíte možnost vlastního zpracování účetnictví nebo daňové evidence nebo zkrátka si jen vedete evidenci příjmů a výdajů, máme pro Vás nabídku zpracování daňových přiznání. Nejenže Vám ušetříme Váš čas a nervy nad papírováním, ale také poradíme, jak zaplatit na daních co nejméně. 

Externí zpracování daňových přiznání na základě zaslaných podkladů

 • přiznání k DPH včetně všech zákonných příloh
 • přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně finančních výkazů a Přílohy k účetní závěrce
 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob (OSVČ včetně přehledu na ZP a SP)
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k majetkovým daním (daň z nemovitosti, darovací a daň dědická)
 • ostatní přiznání dle individuálních potřeb

Při zpracování daňových přiznání využíváme také spolupráci s daňovým poradcem.

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od společnosti Účetnictví Horáček s.r.o.

 • v případě kalendářního roku – řádný termín 31.března, odložený termín 30.června
 • v případě hospodářského roku – celkem o 6 měsíců od jeho skončení

 

Ceník služby zpracování daňových přiznání.

 

Kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznání

Kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznáníVaše účetnictví po Vás zkontrolujeme! Účetnictví zpracovává v průběhu roku Vaše účetní v libovolném programu a my pak zpracovaná data na konci zkontrolujeme, případné chyby opravíme a nejasnosti s Vámi zkonzultujeme.

Kontrolu lze provést na základě zaslaných dat emailem nebo fyzicky u Vás v kanceláři.

Kontrola účetní závěrky zahrnuje

 • zběžnou kontrolu účetního deníku (pouze data v Excelu)
 • kontrolu inventarizací jednotlivých účtů
 • kontrolu zůstatků nákladových a výnosových účtů
 • vyžádání dodatečných informací
 • zaslání chyb k opravě
 • finální kontrolu inventarizací rozvahových účtů

Následně Vám zpracujeme Přiznání k dani z příjmu právnických osob, finanční výkazy a Přílohu k účetní závěrce. V komentáři Vám uvedeme vysvětlení jednotlivých řádků, doplatek daně a výši záloh na další období.

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od společnosti Účetnictví Horáček s.r.o.

 • v případě kalendářního roku — řádný termín 31. března, odložený termín 30. června
 • v případě hospodářského roku — celkem o 6 měsíců od jeho skončení

 

Ceník služby kontrola účetní závěrky  a zpracování daňového přiznání.

Vzdálený dohled nad vedením účetnictví

Vzdálený dohled nad vedením účetnictvíPokud jste větší firma nebo zkrátka chcete mít účetnictví pod vlastní střechou, můžete využít tuto službu.

Účetnictví zpracovává Vaše účetní ve Vašem programu a využíváte vzdálený dohled nad vedením účetnictví. 

 

Vzdálený dohled zahrnuje

 • kontrolu všech účetních dokladů
 • opravu zjištěných chyb
 • upozornění na zjištěné chyby
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování ostatních daňových přiznání dle požadavků

Vzdálený dohled může mít podobu

 • online přístupem do Vašeho účetního programu a kontrolou na základě zaslaných dokladů
 • fyzická kontrola u Vás v kanceláři

Možnost odkladu pro zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob na základě plné moci od společnosti Účetnictví Horáček s.r.o.

 • v případě kalendářního roku – řádný termín 31. března, odložený termín 30. června
 • v případě hospodářského roku – celkem 6 měsíců od jeho skončení

 

Ceník služby vzdálený dohled nad vedením  účetnictví.

Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendyDěsí Vás začátkem měsíce spočítání mezd, veškerých odvodů a různých slev pro Vaše zaměstnance? Přenechte to nám! Spolehlivě vám vše spočítáme a Vaše zaměstnance přihlásíme či odhlásíme na příslušných úřadech.

Díky externí mzdové agendě předejdete případnému úniku citlivých informací.

Vedení mzdové evidence v programu ÚČTO Tichý.

Vedení mzdové agendy zahrnuje

 • výpočty mezd
 • výplatní pásky a přehled mzdových nákladů
 • příkaz k úhradě (mzdy, daně, odvody ZP a SP)
 • přehledy na příslušné zdravotní pojišťovny a ČSSZ
 • přihlášení/odhlášení zaměstnanců u příslušných úřadů
 • roční zúčtování daně z příjmů, mzdové a evidenční listy
 • zastupování na příslušných úřadech
 • vyřízení kontroly na odvod ZP a SP

 

Zpracování mezd dle Vašeho výplatního termínu.

Daňová optimalizace mzdových nákladů s využitím zaměstnaneckých benefitů.

 

Ceník služby vedení mzdové agendy.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictvíV dnešní době se žádný podnikatel bez účetnictví neobejde. Nechte tuto nepříjemnou záležitost na nás!

Díky několikaletým zkušenostem s vedením účetnictví máme přehled, kdy a co se musí odevzdat finančnímu úřadu, jak moc co spěchá a na co se nesmí zapomenout.

 

Pro vedení účetnictví používáme komplexní informační a ekonomický software PREMIER system.

 

Vedení účetnictví zahrnuje

 • zaúčtování a evidenci faktur vydaných a přijatých
 • zaúčtování pokladních a bankovních dokladů
 • zaúčtování ostatních dokladů
 • zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH včetně zákonných příloh (pokud jste plátci DPH)
 • zpracování roční účetnictví závěrky s inventarizací účtů
 • zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických osob s komentářem (vysvětlení jednotlivých řádků, výše daně, zálohy na následující období)
 • zpracování Přiznání k dani silniční s komentářem (výše daně, zálohy)
 • zpracování ostatních daňových přiznání

Vedení účetnictví přizpůsobíme Vašim požadavkům

 • finanční reporty (sledování vybraných nákladů a výnosů)
 • saldokonto pohledávek a závazků
 • členění nákladů a výnosů dle středisek, zakázek (jednotlivě, společně)
 • měsíční, čtvrtletní, pololetní mimořádná účetní závěrka s inventarizací účtů

Zastupování na úřadech na základě udělené plné moci

Můžeme Vás zastupovat na úřadech státní správy na základě udělené plné moci. Zastupování je možné v rozsahu:

 • generální plná moc – k neomezenému jednání před daným úřadem
 • plná moc jen k některým úkonům – např. jen k podávání přiznání, přehledů na ČSSZ a ZP apod.

V případě udělení plné moci společnosti Účetnictví Horáček s.r.o. máte automatický odklad ke zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob.

 • v případě kalendářního roku – řádný termín 31. března, odložený termín 30. června
 • v případě hospodářského roku – celkem o 6 měsíců od jeho skončení

Povinnost vedení účetnictví mají (§1 odst. 2 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.)

 • právnické osoby
 • zahraniční osoby pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
 • organizační složky státu
 • podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříků
 • podnikatelé, pokud jejich obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25.000.000 Kč poznámka
 • podnikatelé, pokud vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • podnikatelé, kteří jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity a jeden z účastníků sdružení má povinnost vedení účetnictví
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

Pro uvedený účel se do obratu započítává

 • příjmy za zdanitelná plnění včetně přijatých záloh a příjmů za zdanitelná plnění minulých let (podléhající dani z příjmu)
 • zdanitelná plnění osvobozená od DPH
 • DPH, pokud nejsme plátci DPH

 

Ceník služby vedení účetnictví.

Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidencePřenechte starosti s fakturami a především odvodu DPH z nich na nás. Všechny doklady, co od Vás dostaneme, ihned zaúčtujeme a zařadíme. DPH tedy je spolehlivě zadáno do pozdějšího Přiznání a faktura uklizená na svém místě, aby byla později kdykoliv k dispozici.

 

Možnost vedení daňové evidence mají podnikatelé,

 • uplatňující skutečné náklady na dosažení a zajištění příjmů
 • jejichž obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 25.000.000 Kč
 • kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku
 • kteří nemají povinnost vedení účetnictví na základě zvláštního právního předpisu

Pro vedení daňové evidence máme tyto možnosti

Jednoduchá evidence příjmů a výdajů

Pro podnikatele, kteří jsou neplátci DPH a nejsou si jisti výhodnosti paušálních nákladů. Jednoduchá evidence daňový příjmů a výdajů včetně zohlednění odpisů majetku, stravného a nákladů na auto. (v případě velkého množství dat vedení daňové evidence)

Jednoduchá evidence plátce DPH

Pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH a uplatňují paušální náklady v daňovém přiznání. Evidence podle §100 Zákona o dani z přidané hodnoty (235/2007 Sb.) pro účely sestavení přiznání k DPH.

Daňové evidence v programu PREMIER system

Pro podnikatele, kteří sledují skutečně příjmy a výdaje v podnikání a jsou plátci DPH (pro neplátce lze použít evidenci příjmů a výdajů).

 

Vedení daňové evidence zahrnuje

 • evidenci faktur vydaných a přijatých
 • evidence pokladních a bankovních dokladů
 • evidence ostatních dokladů
 • zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH včetně zákonných příloh (pokud jste plátci DPH)
 • zpracování roční uzávěrky daňové evidence
 • zpracování Přiznání k dani z příjmu fyzických osob s komentářem (vysvětlení jednotlivých řádků, výše daně, zálohy na následující období)
 • zpracování Přiznání k dani silniční s komentářem (výše daně, zálohy)
 • zpracování ostatních daňových přiznání.

 

Vedení daňové evidence přizpůsobíme Vašim požadavkům

 • finanční výstupy (sledování vybraných příjmů a výdajů)
 • saldokonto pohledávek a závazků

 

Ceník služby vedení daňové evidence.

Vedení účetnictví přes vzdálené připojení (účetnictví online)

Vedení účetnictví přes vzdálené připojeníPokud je pro Vás výhodné mít neustálý přístup k účetnictví, pak účetnictví online je služba právě pro Vás. Jednoduše se přes Váš počítač k nám připojíte, zaúčtujete a my následně vše zkontrolujeme, případně doúčtujeme, zkompletujeme a zpracujeme daňová přiznání.

 

Od ledna 2016 můžete využít novou službu vedení účetnictví přes vzdálené připojení (účetnictví online).

Na začátku Vám vše ukážeme a vysvětlíme, abyste si běžnou agendu byli schopni vykonávat sami. Průběžně Vám samozřejmě kdykoliv poradíme či cokoliv vyjasníme. Účtujeme v programu PREMIER system. Program je jednouchý, rychlý a přehledný.

Vzdálené připojení máte k dispozici na uživatele, můžete se připojit z více zařízení – počítač, notebook, případně i tablet nebo mobil.

Kdykoliv máte přímý přístup do účetnictví.

Ke každé faktuře si můžete nahrát kopii fyzické faktury ve formátu PDF, nemusíte již prohledávat šanony s fakturami, vše máte přehledně přímo v účetnictví.

K dispozici máte dále 10GB místa na disku pro Vaše dokumenty, abyste je měli vždy po ruce.

PREMIER system je komplexní informační a ekonomický software (ERP system) pro řízení menších, středních a středně velkých firem. Technologicky vyspělé produkty PREMIER system nabízí komfortní pokrytí všech firemních procesů, rychlou dostupnost a bezpečnost dat, stabilitu, otevřenost a dokonalý přehled o firmě.

Nabídka modulů PREMIER system pokrývá všechny firemní agendy (ekonomické, skladové-obchodní, marketingové, administrativní, personální, výrobně-technické) a ve spojení s nástavbovými moduly a specializovanými řešeními vytváří kompaktní celek vhodný pro téměř jakýkoliv obor a typ firmy.

Vedení účetnictví přes vzdálené připojení zahrnuje:

 • kontrola Vámi zaúčtovaných dokladů (účtujete si jen to, co potřebujete pro svoji práci),
 • zaúčtování zbývajících dokladů,
 • kompletace účetnictví před zpracováním přiznání k DPH,
 • zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH včetně zákonných příloh (pokud jste plátci DPH),
 • zpracování roční účetní závěrky s inventarizací účtů,
 • zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických osob s komentářem (vysvětlení jednotlivých řádků, výše daně, zálohy na následující období),
 • zpracování Přiznání k dani silniční s komentářem (výše daně, zálohy),
 • zpracování ostatních daňových přiznání.

Vedení účetnictví přizpůsobíme Vašim požadavkům:

 • finanční reporty (sledování vybraných nákladů a výnosů),
 • saldokonto pohledávek a závazků,
 • členění nákladů a výnosů dle středisek, zakázek (jednotlivě, společně),
 • měsíční, čtvrtletní, pololetní mimořádná účetní závěrka s inventarizací účtů.

 

Ceník služby vedení účetnictví přes vzdálené připojení (účetnictví online).