Irongate s.r.o.

Na spolupráci s Účetnictvím Horáček si nemohu stěžovat. Každý měsíc pouze odevzdám faktury a ostatní doklady a tím mé starosti končí. Doporučí mi nejlepší řešení, vše mi zpracují a zaúčtují a dokumenty odevzdají v řádném termínu na příslušné úřady.

Irongate s.r.o.
Dominik Bureš – jednatel
admin@pragnet.cz
731 857 568

---