zdravotní pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce