zdravotní pojištěnízáloha za 11/2019

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce