zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce