sociální pojištěnízáloha za 9/2019 (zaměstnavatel)

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce