sociální  pojištění



OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)