sociální pojištěnízáloha za 11/2019 (zaměstnavatel)

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce