pojištění odpovědnostizákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2019

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce