energetické daněpřiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2019

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce