DPHposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny