daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce