daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce