daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce