daň z příjmů



čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce