daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce