daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce