daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce