daň z přidané hodnoty  • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce