daň z přidané hodnoty



souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019