daň z přidané hodnoty



daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce