daň z přidané hodnoty



souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018