daň z přidané hodnoty



daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018