daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za duben 2018

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce