daň z nemovitých věcíplatba 1/2 daně na rok 2019 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč

Daňové povinnosti pro následující 3 měsíce