daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)