Přijímáme nové klienty

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví, zpracování daní a mezd.

Novinka: Od ledna 2016 bude pro naše klienty zprovozněno účetnictví online. Účetnictví si účtujete sami, my vše zkontrolujeme, doúčtujeme a zkompletujeme.

Jsme připraveni na kontrolní hlášení od ledna 2016.

Mezi naše klienti patří zejména malé a střední společnosti a podnikatelé.

Naším cílem je spokojený klient, důraz klademe na osobní přístup k jednotlivým klientům, sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy.

Používáme komplexní informační a ekonomický software PREMIER systém. Účetnictví Vám můžeme zpracovat i v následujících programech (licence klienta): SAP Business one, Microsoft Dynamics NAV (Navision), Pohoda.

Jsme vzájemně zastupitelní viz náš team.

Na stránkách najdete informace o nabízených službách, daňový kalendář a praktické odkazy.

Nabízíme Vám tyto služby:

vedení účetnictví přes vzdálené připojení účetnictví online vedení daňové evidence přizpůsobíme Vašim požadavkům vedení účetnictví přizpůsobíme Vašim požadavkům, zpracování finančních reportů z účetnictví vedení mzdové agendy zpracování mezd dle Vašeho výplatního termínu, optimalizace mzdových nákladů vzdálený dohled nad vedením účetnictví online přístup, fyzická kontrola kontrola účetní závěrky a zpracování daňového přiznání zpracování daňových přiznání daňové poradenství ve spolupráci s daňovým poradcem zastoupení na úřadech zastupování na úřadech na základě udělené plné moci ostatní služby


Profesní pojištění odpovědnosti za škody ze zpracování daní/vedení účetnictví a mzdové agendy s  ročním krytím 1 mil Kč.